Vær Gud ophøjet over alt,
vær verdens lys og jordens salt,
vær alt i alt og alt i os,
vær den, som vi må være hos.

Du rejser den der ligger ned
i tro og håb og kærlighed,
som Paulus sang, imens han skrev
det ned i sit Korinterbrev.

Vær Gud i dybet som jeg selv
opløst som hver en dristig elv
og stå, når havet svinder bort,
med mig ved Himmeriges port.

Hør melodi her.