Kirken i Gyngen

Ny vin fra gamle stokke.

Archive for the category “Arrangementer”

Salmer og gode gerninger

SONY DSC

Indbydelse til en aften i Møllevangskirken i Aarhus fredag den 17. april kl. 19.00. “Løven er min hyrde”, som er titlen på det nyudgivne hæfte med noder til 10 salmer af Lars Hougaard Clausen og Anne Marie Eriksen, danner grundlag for en aften med koncert og fællessang. Både tekstforfatteren og komponisten vil fortælle om inspirationen til salmerne. Desuden vil Anne Marie Eriksen læse op af sin anden bog, som udkom i januar. Bogen er en samling af små historier fra dagligdagen, der giver anledning til overvejelser omkring “Skyld og gode gerninger”, som er bogens titel. Efter arrangementet er der mulighed for hyggeligt samvær på Café Albert, Møllevangs Allé 151. Alle er velkomne.

DEN SKÆVE KANON – Kirken i Gyngen

Med en ny kommision på plads i Bruxelles er tiden også inde til at lancere en ny kulturel kanon. Hvem ønsker vi at lade os inspirere af i de kommende 5 år? Kirken i Gyngen lægger op til debat om emnet med to bud på inspirationskilder fra det centrale Europa.

Ib Johansen fortæller om den svejtsiske multi-kunster Adolf Wölfli, som tilbragte mere end halvdelen af sit liv på sindssygehospitalet Waldau i Bern, hvor lægerne havde stillet diagnosen: skizofreni. Men efter ca. fire år på Waldau begyndte han at tegne, senere også at skrive og komponere, skønt han før sin indlæggelse i 1895 ikke havde givet udtryk for kunstneriske tilbøjeligheder og havde ernæret sig som fodermester, karl, håndlanger, graver, cementarbejder, osv., uden kontakt med mere avancerede kulturelle milieuer. Ikke desto mindre har Wölflis skæbne – som artistisk begavelse og “udrangeret ulykkestilfælde”, som han kaldte sig selv – virket som en kunstnerisk inspiration for litterater, teaterfolk, komponister og film- og billedkunstnere langt udenfor Svejts’ grænser, og herhjemme har vi f.eks. stiftet bekendtskab med ham via komponisten Per Nørgaards stort anlagte, fantasifulde operaværk: Det guddommelige tivoli (1983).

Adolf Wölfli

Adda Lykkeboe fortæller om sin livslange passion for tenoren Richard Tauber (1891–1948), som hun stiftede bekendtskab med ved at lytte til sin fars grammofonplader otte år gammel i Thorshavn. Richard Tauber var sin tids største sanger og spændte over både opera og operette. Elsket af sit publikum og hadet af nazisterne for hvem han som jøde måtte flygte fra Tyskland i 1933 og fra Østrig i 1938, dernæst blev hele Centraleuropa livsfarlig for ham. England tager ham til sig som æret statsborger, og under krigen turnerer han gennem et stadig mere sønderbombet England til altid udsolgte arrangementer.

Desuden vil der blive sunget gamle svenske sange af Thea Prip og nye danske salmer af Anne Marie Eriksen. Vi synger fælles nye salmer af Iben Krogsdal og Lars Hougaard Clausen. Jan Erik Hansen og Lisbeth Godtfredsen står for det musikalske akkompagnement.

Søndag den 30. november
Tid: kl. 15.00
Sted: Gallo Skolen
Blåmunkevej 6
8240 Risskov

Alle er velkomne! Gratis adgang.

ARRANGØR: GALLO SKOLEN

Vandringer i troens landskab

Pilgrimsvandring-og-fordybelse-på-Ferie-Fritid-2014-i-Bella

Kirken i Gyngen inviterer til debat-arrangement om moderne pilgrimskultur.

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som har sat folkekirken i bevægelse med pilgrimsvandringer som meningsfuld trospraksis, fortæller om sit arbejde. Siden årtusindskiftet har hun brændt for ydre og indre vandringer, hvor hun formidler kristendommen i ‘Guds grønne katedral’, ofte til mennesker, der ikke er kirkevante.

Næstformand i Poetklub Århus, Henrik Giversen vil fortælle om egne erfaringer med at gå Caminoen og andre ture til fods og på cykel i Skandinavien og Europa. Han foretager turene alene men holder sig i kontakt med omverdenen via opdateringer på facebook.

Desuden medvirker Gallo Skolens kor under ledelse af Jan Erik Hansen med relevante evergreens. Vi vil også synge nye salmer af Lars Hougaard Clausen og Anne Marie Eriksen.

Søndag d. 28. september

Tid: kl. 15.00
Sted: Gallo Skolen
Blåmunkevej 6
8240 Risskov

Alle er velkomne. Gratis adgang.
Arrangør: Gallo Skolen

Kirken i Gyngen på Gallo Skolen

Kirken i Gyngen er  en gudstjeneste på slap line, hvor musik og nye salmer blandes med digtoplæsning og foredrag med debat udfra det givne oplæg.

Oplæg ved Henrik Klindt-Jensen: Kærlighed mellem religion, psykologi og praksis.

Jes Bertelsen har sat kærligheden på dagsordenen. Han har taget udgangspunkt i dybdepsykologien og meditation: han har arbejdet bredt med religiøse traditioner – for bredt efter nogens mening. Han har således søgt forening af buddhistisk og ortodoks kristen tradition i arbejdet med at åbne hjertet.

Vi ser kort på dybdepsykologien – jeget som handler i egenmægtighed, selvet som indhenter jeget og åbner det for modtagelse af kærlighed. Vi ser så på kærlighed som fænomen, som praksis og som religiøs afgørelse. Der kan her findes inspiration hos Jes Bertelsen uden slavisk at følge ham. Vi ser i det hele taget på kærligheden som helning af sindet.

Vi vil også synge nye salmer af Anne Marie Eriksen og Lars Hougaard Clausen – og Bjarke Andresen, der i 2013 udgav digtsamlingen “Kosmiske ligegyldigheder” vil læse digte op.

Desuden medvirker Gallo Skolens kor under ledelse af Jan Erik Hansen.

Arrangementet finder sted søndag d. 30. marts kl. 15-17  Gallo Skolen, Blåmunkevej 6 i Risskov.

Alle er velkomne.

Søren Kierkegaard som sjælesørger

I anledning Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag lægger Kirken i Gyngen op til debat om den danske filosof, teolog og forfatter. Sognepræst Søren Jensen, Ellevang vil holde et oplæg om Søren Kierkegaard som sjælesørger.

Vi vil synge salmer af Brorson, som var Kierkegaards yndlingsdigter og salmer af Nana Rømer Dorph-Petersen og Lars Hougaard Clausen, som dels vil blive sat i relation til Kierkegaards univers og dels er inspireret af det. Nogle af de nye salmer vil Anne Marie Eriksen fremføre solo. Endelig medvirker Gallo Skolens musiklærer Jan Erik Hansen, der måske overrasker med en suite til Søren Kierkegaard.

Tid og sted:
Gallo Skolen, Blåmunkevej 6, 8240 Risskov,
søndag d. 16. juni kl. 15.00.

Kirken i Gyngen på Gallo Skolen

Kirken i Gyngen er et arrangement, som siden 2008 er blevet afholdt to gange årligt på spillestedet Gyngen i Mejlgade i Aarhus midtby – flere gange i samarbejde med Galllo Skolen. For første gang afholdes arrangementet nu ikke på Gyngen men på Gallo Skolen.

Kirken i Gyngen er et forum for nye salmer og aktuel poesi og musik, og der kan også være en prædiken. Gudstjenestens form sættes til debat ved at lave noget, som minder om en gudstjeneste – men alligevel slet ikke er en højmesse men også lyrikoplæsning og samtaleforum med indlagte pauser.

Niels Kjær vil fortælle om Haiku, Søren Kierkegaard og den amerikanske digter Emily Dickinson. Også elever fra Gallo Skolens skrivehold vil medvirke med tekster over emnet Fordybelse.

Mød også Nana Rømer Dorph-Petersen, Sleiman Nazzal og Christian Moesgaard, der alle vil læse digte op. Billedkunstner Jette Hansen vil fortælle om sin udstilling i skolens galleri.

Jette Hansen

Jette Hansen

Jette Hansen har i sin udstilling i skolens galleri ladet sig inspirere af den russiske kunstner Andrej Kolkoutin.

Imellem de forskellige indslag vil vi synge nye salmer. Den musikalske ramme skabes af Jan Erik Hansen, musiklærer på Gallo Skolen, der også vil præsentere et nykomponeret værk skabt til lejligheden.

Anne Marie Eriksen vil optræde solo med en enkelt salme af Lars Hougaard Clausen, der også prædiker over søndagens tekst.

Efter arrangementet er der mulighed for at bestille pizza og spise sammen på Gallo Skolen.

Alle er velkomne!

 

Tid og sted: Søndag den 28. oktober kl. 16.00 på Gallo Skolen, Blåmunkevej 6, Risskov.

Kirken i Gyngen lørdag 28. januar

Så er der igen alternativ gudstjeneste i Kirken i Gyngen. Ordet er denne gang lagt i hænderne på blandt andre Niels Kjær, som i 21 år var præst på Lyø. Sideløbende med præstegerningen har Niels Kjær interesseret sig for den japanske digtform haiku i en sådan grad, at han har lært sig japansk og nu oversat et udvalg af mesteren Bashos (1644-1694) haiku til dansk. Niels Kjær vil give en introduktion til haiku og læse op af sin oversættelse. Et af digtene lyder:

“En hibiscus
i vejkanten –
min hest har ædt den”

En anden oplæser er digteren Kenneth Jensen, der vil læse digte fra et kommende værk. Kenneth Jensens digte er på én gang surrealistiske og stærkt håndgribelige som digtet ASSSN:

“Det har aldrig gjort ondt når August Severin Søren Sørensen Nielsen bløder. Det har det aldrig gjort. Det har højst føltes som en stille rislen, og det er alt. Det er kun når såret skal laves det gør ondt, og når jeg siger laves, lyder det som en viljesakt. Men så fine ord bruger vi ikke. Nej, når August Severin Søren Sørensen Nielsen bløder, så er det aldrig for sjov. Det er som at stå og se på, mens det bløder ud af kisten.”

Basho & Sora

Efter pausen vil tømrer, cand.theol. og pædagog Peter Gustav Jørgensen på baggrund af egne erfaringer og med brug af psykoterapeuten Peter Schellenbaum fortælle om terapi og det motivløse. En personlig beretning fra (endnu et!) uddannelsesforløb som psykoterapeut. I sin afsluttende opgave på uddannelsen skriver Peter Gusav Jørgensen:

“Det er vigtigt at have kontakt uden formål. At kontakten ikke er lukket af et formål. Det formålsbestemte lukker jo kontakten omkring formålet. Bevægelsen og åbenheden i kontakten er vigtig. Man kan og skal have nogle formelle anledninger til kontakt, men disse må ikke dominere kontakten. Den egentlige kontakt opstår i anledningen. Den egentlige kontakt er – eller kan være – en følge af anledningen. Derfor skal man lave anledninger. Man skal gå ud af døren og ud i verden med en anledning. Der er som sådan at mit hus i Kroatien skal ses. Det er en anledning. Ikke kontakt i sig selv. Blot anledningen til kontakt.”

Til slut springer cand. theol. Christian Moesgaard ud som digter. Christian Moesgaard har et godt øre for dagligsproget og et skarpt blik for mulighederne i det. Et af hans digte lyder:

“Jeg tog en tur i helved
og fandt ingenting.
Men se. Mine hænder er fulde af juveler.

Skamform. Hvem finder på sådan et ord.
Jeg bedrager mig selv.
Måske jeg skulle præst. Igen.”

Imellem de enkelte indslag vil vi synge salmer af digteren Nana Rømer Dorph-Petersen og cand. theol. Lars Hougaard Clausen. Se her. En del af de to timer er afsat til åben scene. Så hvis du har et indslag, som du synes passer ind her, så mød op og giv dit besyv med! Alle er velkomne.

Tid og sted: Lørdag d. 28. jan. 2012 kl. 15-17. Gyngen, Mejlgade 53, 8000 Århus C.

Arrangør Poetklub Århus. Støttet af Forfattercentrum.

Post Navigation

dommedag i islam og kristendom

Indlæg, tanker, indtryk, læsefrugter om Jesu komme og dommedag

PETER GRAARUP WESTERGAARD

Independent blog about literature, philosophy and society in words and images

ricardtriis

The greatest WordPress.com site in all the land!

ameordnoder - Ord og Musik

Blogindlæg og musik, noder og tekster der kan downloades

Ullas Vinkler...

...vinkler på struktur, stabilitet og forankring i en omskiftelig verden... ...af Ulla Thorup Nielsen...