Jeg kender ikke i min ånd
Guds vilje og hans ledebånd;
jeg ved kun, ved hans højre hånd
sidder en, som er min frelser!

Jeg tage må ham på hans ord:
Det er mit legeme på bord,
før jeg begik mit brodermord
på ham, som nu er min frelser!

Han døde kun for vores skyld,
stak hul på syndens skam og byld
og lod al stræben være fyld
for at være vores frelser!

O må hans gerning bære frugt
i mig, og må jeg blive brugt
som hovedvej og viadukt
ind til hele verdens frelser!

Ja, lad mig selv i liv og død
forvandles så til vin og brød,
at jeg engang i jordens skød
nu skal mødes med min frelser!

Så skal jeg af den fælles grav
stå op med ham, som til mig gav
i lyst og nød det ene krav,
at han være må min frelser!

Vers 1-5 efter “I am not skilled to understand” Dorothy Greenwell, 1873.
Hør melodi her.

En salme, som handler om en grundlæggende uvished, som dog er grundlagt på et guddommeligt forsyn billedliggjort i forestillingen om Jesus siddende ved Guds højre hånd, hvortil han er ophøjet efter sin korsfæstelse og opstandelse. Ikke barnet i krybben eller frelseren på korset og heller ikke den tomme grav men dette billede af Jesus viet til Gud – for det er vel det den er, som sidder ved hans højre hånd? Frelseren bestemmes herefter nærmere ved nadveren, hvilket er min afvigelse fra originalen, der går direkte til hans stedfortrædende død på korset. Men i nadveren foregriber Jesus sin død, og der er ingen anden vej til korset end igennem nadveren.

Igennem sit ægteskab med Jens Otto Krag oplevede skuespilleren Helle Virkner en tid som statsministerfrue. På et tidspunkt var der statsbesøg fra Sovjetunionen, hvis øverste leder Nikita Krustjov besøgte landet med sin frue. Helle Virkner fortæller, at hun sammen med sin mand og det russiske ægtepar blev fløjet i en lille propelflyvemaskine henover Fyn. Her lagde hun mærke til, at Krustjovs kone tavst lagde hånden på sin mands arm og nikkede bevæget ned mod de små jordlodder adskilt i skellet af levende hegn.

Her ligger en ø i det danske land,
og her udmunder en å,
hvor bølgen opstod af det dybe vand
og livet ligeså.
Du ser et spor af himmelsk salighed
og bli´r mindet derom af din egen kærlighed,
da hun det også ser.

Her vokser syrenen i nattens dyb
med duft og blomsterflor
som levende hegn, der i tidens løb
gror frem, der hvor vi bor.
Du ser et spor af himmelsk salighed
og bli´r mindet derom af din egen kærlighed,
da hun det også ser.

Her stiger selv solen af gravens dyb
genfødt og lyseblå
som Betlehemsbarnet i jomfrusvøb,
som markens hyrder så.
Du ser et spor af himmelsk salighed
og bli´r mindet derom af din egen kærlighed,
da hun det også ser.

Hør melodi her.

Her ved Jesu fødder
og hans gode ord
har hun slået rødder,
dækker ikke bord.
Nåden kalder Maria til,
for discipel hun være vil.
Her ved Jesu fødder
sidder også jeg
under himlens øje,
som er lagt på mig.

Her ved Jesu fødder
gyder hun sin lød,
og derved bereder
hun ham til sin død.
Derpå sætter Vor Herre pris,
for det er ikke bare fis.
Her ved Jesu fødder
knæler også jeg,
at jeg kun må tjene
ham i krig og leg.

Her ved Jesu fødder
påskemorgenstund
står han op og byder
med sin egen mund:
Rør mig ikke endnu men gå
til de andre med, hvad du så!
Her ved Jesu fødder
hører også jeg
Jesu ord forkynde
nåde over mig.

Efter “At the feet of Jesus”, Phillip P. Bliss (1818-1876).
Hør melodi her.

Gud, lad mig ved dit ord
ad dine veje gå,
og lad mig ved dit bord
din egen vilje få.

Dit løfte er mit håb,
dit forsyn er min vagt;
nu hører jeg dit råb
om det, som du har sagt.

Gud lad dit ansigt stå
at lyse for min fod,
så skal mit hjerte slå
et slag med Jesu blod.

Vers 1-2 efter “Lord, be Thy Word my rule”, Christopher Wordsworth 1872.
Hør melodi her.

Måske forholder Jesus sig til homoseksualitet i Matthæus 19,12, hvor han taler om at være ligefrem “uegnede til ægteskab fra moders liv”, hvis vi følger den nuværende danske oversættelse. Her er et bibelsk belæg for at afvise vielse af homoseksuelle, om man vil. Når ingen flager med det, er det måske fordi det opsigtsvækkende i virkeligheden er, at Jesus har set disse mennesker og uden videre kan rumme dem. At de er “uegnede til ægteskab” betyder at de er det i en jødisk forståelse af ægteskabet, hvor ægteskabet står i forplantningens tjeneste. Men i en kristelig forsåelse af ægteskabet behøver de ikke at være det. I et digt til sin anden hustru Marie Toft udfolder Grundtvig en ægteskabsforståelse, som slet ikke berører spørgsmålet om at få børn sammen men i stedet henter sin mening i en spejling i forholdet mellem præst og menighed:

Hvad er det, min Marie!
som gør det, at vi to,
vi tale eller tie,
på færde og i ro,
os føle viet sammen,
som kirken og dens amen,
som præst og menighed!

Det er, at vi vil være
hinanden som vi er,
det er, at vi kan bære
hinanden som vi er,
det er, at vore munde,
vi våge eller blunde,
dog mødes i et kys!

Kun på en egen måde
vi er i grunden et.
vort liv var os en gåde,
til vi opdaged det.
Men nu har vi opdaget,
i hjerte-favnetaget
vort liv er fælles Iyst!

Nu er det kun en gåde
for os at tænke på,
hvordan vi af Guds nåde
kan evig leve så.
Thi uden ny og næde
kun varer liv og glæde,
al synd og død til trods!

Derfor vi os forbinder
i tro og kærlighed,
med dødens overvinder,
som daled til os ned,
som til Gud Faders ære
vil støvet klart hjembære
i Åndens favnetag.

Her er det samhørigheden og troen, der betones.