Kirken i Gyngen

Ny vin fra gamle stokke.

Archive for the month “juli, 2014”

Krishnamurti, legende ved stranden

Krishnamurti, legende ved stranden
ved sin lille broders kloge hånd,
de var lykkelige for hinanden
og ombølget af den Helligånd.

Intet gran af selviskhed at spore
i hans aura for et øje klart,
al hans gerning vil sig åbenbare
i sin vælde for dit øje snart.

Han sin moder finder i hvert øje,
der ham skuer med den samme glød
som Maria, da hun sig lod føje
sammen med sin søn ved Jesu død.

Hør melodi her.

Michelangelos Pieta.

Øjeblikket, kenderblikket

Øjeblikket, kenderblikket
glædes ved det gamle fag.
Sommerfuglen, kirkeuglen
løfter vingen til et slag.
Solen skinner på mit tag
den hele dag.

Evigheden, vinterhveden
allerede er i hus.
Stæreflokken, kirkeklokken
løfter sig i svungne sus.
Vinen bobler med sit brus
og giver rus.

Dagligdagen, hovedsagen
drejer hovedet af led.
Hovedpuden, kirkeruden
daler for vort øje ned.
Hvad vi alle tror og ved
om kærlighed.

Hør melodi her.

Rastadan

Guds udvalgtes fødselsdag 23. juli
på apoteket i venteposition
i køen efter en herre i blå jesussandaler,
shorts og tatoveringer, så ulækker –
med ikke mindre end to
kvindelige ekspedienter til rådighed,
den ene mørklødet med bliket
hængende efter ham,
mens hun ekspedierer mig!

To og fem

To fisk og fem brød var nok til at mætte skarerne
ved bespisningsunderet i ørkenen
ligesom manna fra himlen under israelitternes vandring i ørkenen.

To kvinder og fem børn skjulte sig i en brønd
og overlevede således zeloternes kollektive selvmord,
inden den romerske indtagelse af Masada.

Thyhaiku

Månen og gavlen.
Begge kalkede hvide
efter solnedgang.

Vindmøller eller
et tog, der bliver ved med
at køre forbi?

Tranerne flyver
som en fredelig kampvogn
hen over himlen.

En hare løber
i zig-zag gennem digtet,
hvor den forsvinder.

Der vokser både
ærter og byg i marken.
Kamille og korn.

Gud har rakt sin vældes arm

Gud har rakt sin vældes arm
mod de vilde jordbær,
som han skjuler i sin barm
lunefuld og nidkær.

Alle grønne urter kaldt
frem på hans befaling,
alt, hvad han forlangte, faldt
som kontant betaling.

Selve sproget går omkring
med en klar bevidsthed
om det rene ingenting
med den største lethed.

Gør din pligt og kræv din ret

Gør din pligt og kræv din ret
til at nyde nådens ynde
og din frihed fra at synde
og til kun at være slet;
og hvis det dig ej behager,
fat et endnu større mod,
så du saligheden smager
ved igen at være god.

Når din næste dine ord
og din kærlighed behøver
og din værdighed berøver
ved at sidde ved dit bord,
skal du skænke ham et bæger
af din egen søde vin,
så du blidt hans vunder læger
med den salve, som er din!

Sådan gjorde Adam glad
og lod Eva overvælde,
ingen tåre skulle fælde
hendes hjerte, mens han bad!
Men hun faldt for dyster tale,
da han vendte ryggen til,
og så måtte han betale
hendes pris og mere til.

Verden i ruiner lå;
men Gud lagde sine hænder
varmt om deres nøgne lænder
og gav fåreklæder på,
for nu ville han velsigne
i tilgivelse det køn,
som hans eget ville ligne
først i smug og så i løn.

Sådan gjorde Gud mod dem,
der hans regler ville bryde
og i stedet for at lyde
dem fandt nogle andre frem;
og igen i tidens fylde
tog han livet i sin favn
og lod livets træ forgylde
med sit blod i Jesu navn.

Melodi: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/691/460/2

Umådelig som Herrens Ord

Umådelig som Herrens Ord
er ingen andre ting på jord
end Ånden, som han hviler ved
i Tro og Håb og Kærlighed.

Den Ånd, som aldrig farer vild;
hvorend den går, er den så mild,
som gik den ved sin Faders hånd
og bandt de mindstes snørebånd.

Den Ånd, som Herren fulgtes med
i liv og død, og da han led
og forudså sit brodermord
og foregreb det ved sit bord.

I Emmaus efter Herrens død,
der brød han selv det samme brød,
hvori hans kød var blevet lagt,
nøjagtig som han havde sagt.

På ugedagen efter sin
opstandelse i brød og vin,
da stod han hos dem i sit kød
og Sejrede i Liv og Død.

Melodi: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/676

Her og der, hvor Jesus lever

Her og der, hvor Jesus lever
i sin himmel og forøver
al sin gerning og sin pligt,
har han mig sin vilje sagt.

Fly fra verdens nød og pine
og kom hjem til mig alene;
jeg dig skænker fryd og lyst
frem for verdens kløgt og list.

Selv om du går rundt herneden,
vil jeg skåne dig for døden;
du skal være fri og glad,
der hvor jeg i stedet led.

Nu og her skal tonen klinge
til et kildevæld af sange,
som jeg synger blidt om ham
inde i Jerusalem.

Melodi: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/668/8

Skærlund 2014

På det årlige gallokursus på Skærlund, hvor Bent underviste i musik og jeg stod for et skriveværksted, var emnet for det fælles debat-arrangement torsdag aften “Hvad er en salme?” Bent var insiterende og ville have et svar af mig som teolog på, hvad en salme er? Især en moderne salme. Han mente selv, at det var Halfdan Rasmussens viser. Jeg forblev tavs i dagevis. Først i bilen på vej hjem fik jeg det formuleret. Jeppe Aakjær, sagde jeg, Hans sange burde være med i salmebogen. Det er de på sin vis også i form af Højskolesangbogen. Måske burde der indføjes et tidsmodul i Grundtvigs systematiske tænkning om forholdet mellem skole og kirke, således at skolen ikke bare er noget forskelligt fra kirken – men ligefrem afløser den med grundlæggelsen afden første højskole i Rødding i 1844 som begyndelsen. Det er vel det Erik A. Nielsen mener, når han taler om “den skjulte gudstjeneste” i bogen af samme navn. Den finder ikke sted i kirken men i skolen.

Morgen, søde! Er du vågen?
Morgenmaden venter dig.
Har du taget hul på dagen
med den alllerførste smøg?

Hører du nu fuglestemmer?
Lærke først og fremmest, højt!
Andre stemmer brat forstummer
fra det allerførste fløjt.

Når din egen stemme lyder
på dit eget tungemål,
er det som om læben flyder
over i en offerskål.

Vær velkommen hos os søde!
Vær velkommen over død!
Jesus selv stod op af døde.
Du er selv en morgen sød.

Melodi: http://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/573/211

Post Navigation

dommedag i islam og kristendom

Indlæg, tanker, indtryk, læsefrugter om Jesu komme og dommedag

PETER GRAARUP WESTERGAARD

Independent blog about literature, philosophy and society in words and images

ricardtriis

The greatest WordPress.com site in all the land!

ameordnoder - Ord og Musik

Blogindlæg og musik, noder og tekster der kan downloades

Ullas Vinkler...

...vinkler på struktur, stabilitet og forankring i en omskiftelig verden... ...af Ulla Thorup Nielsen...