Krishnamurti, legende ved stranden
ved sin lille broders kloge hånd,
de var lykkelige for hinanden
og ombølget af den Helligånd.

Intet gran af selviskhed at spore
i hans aura for et øje klart,
al hans gerning vil sig åbenbare
i sin vælde for dit øje snart.

Han sin moder finder i hvert øje,
der ham skuer med den samme glød
som Maria, da hun sig lod føje
sammen med sin søn ved Jesu død.

Hør melodi her.

Michelangelos Pieta.