Alle kristnes våde drøm:
Gud er den, der tager
mig som den, jeg bare er,
salmebogens schlager.
Det er noget værre vrøvl,
mere er på lager.
Leve rent ved værkets fod
I’n’I behager.

Stå, hvor andre knæler ned,
fast på klippegrunden,
mens du bager brødet selv
glutenfri fra bunden!
Det er øjeblikkets fryd
med en bid i munden.
Solen dæmrer på din kind
selv i aftenstunden.

Lader værket blive set
som et lys i stagen,
når det stråler som en sol
over hele dagen.
Selv de hunde, som er små,
får en del af kagen.
Gud forvandler dine ord,
det er hele sagen.

I Jerusalem det ny
sidder vi på hver sin sky,
hvide, lyserøde.
Solen synker ned i vest,
trukket dertil af en hest
over himlens øde.

Ingen vover sig derud,
som har livet kært for Gud
for at fange kuller.
Jesus siger til sin ven:
Kaster nettet ud igen
over hestehuller!

Gammel Dansk og røget sild
nød han over nattens ild,
da han sad alene.
Nu er Peter kommet hjem
med de andre, og til dem
kommer Magdalene.

Thomas, tvivleren på alt,
verdens lys og jordens salt:
Undskyld, at jeg spørger!
Hvem i Jesu navn er du,
som dig viser her og nu,
mens vi går og sørger?

Jesus siger: Læg din hånd,
hvor jeg bar mit pandebånd
som en anden grime!
I det ny Jerusalem
finder alle fulde hjem
i den sidste time.

Hør melodi her.