Lys op treenighedens sol
med varme, lys og ild,
omspænd vor jord fra pol til pol,
og lad os ej gå vild.

Løft op dit åsyns rene flod,
dit lykkelige barn
skal bade i dit rene blod
og sove ved din barm.

Lad Jesus gå i vores sted,
og lad os gå med ham,
som selv du gik fra sted til sted
til fods med Abraham.

Hør melodi her.

Fryd dig, du Kristi brud!
Syng salmer for din Gud,
at byde ham velkommen,
som bor i helligdommen.
Hosianna, pris og ære,
vor konge skal han være.

Lad al din glæde nå
helt op til himlens blå,
at bane Herren vejen
med yndefulde nejen.

Han bærer ingen pryd,
dog er han fuld af dyd;
hans våben er hans øje,
men ham må døden føje.

De skrøbelige ser,
hvor blid han er, og ler;
til dem han giver nåde
og lykke overmåde.

Luk op, der hvor du bor,
byd Kristus indenfor;
i nåde vil han høre
på dig og hånden føre.

Læg palmegrene ud
og stå med nøgen hud,
fordi du dine klæder
har lagt der, hvor han træder.

De spædes jubelgråd
skal søge Herrens råd,
og han skal åbenbare
sin blide røst og svare.

Gå da som Jordans flod,
at knæle ved hans fod,
imens han lader døbe
sig selv i tidens svøbe.

Hør Melodi her.

Vers 1-7 efter “O bride of Christ, rejoice”, som er en oversættelse via svensk af “Fryd dig, du Kristi brud” hos A. R. Gry­den­rup, 1632. I den engelske synes i modsætning til den i flere omgange omarbejdede danske version i Den Danske Salmebog at være bevaret en enkel folkevisetone.

I min version af salmen tilstræbes et klassisk udtryk, men i flere tilfælde er der tale om en anderledes brug af gamle billeder. Eksempelvis banes Herrens vej i vers 2 ikke som i de gamle tekster ved at gå foran ham – men bruden baner Herrens vej ved imødekommenhed. I vers 8 skildres Langfredags begivenheder indirekte i et billede af Jesu dåb.

O hvad er det dog, du har gjort!
Vor løsesum betalt!
Hvem kunne tro, at du så stort
et billede har malt!

Din fader i sin kærlighed
gav dig det største bud;
du knælede på jorden ned
og løftede din brud.

Vi bader i dit klare blod
fra dødens kildevæld,
når vi med dig gør gavn og bod
for vores fælles gæld.

I bundløs glæde skal vi se
dit ansigt under tag
og se, hvad troen lader ske
på en velsignet dag.

Hvad intet øje dog har set,
at du din grav forlod;
det tror vi på, at det er sket,
alt som det skrevet stod.

Du overgår dit dyre navn,
når selv du træder frem,
og syndefloden gør en havn
omkring Jerusalem.

Efter “O blessèd Lord, what hast Thou done!” af Mary Peters, uden årstal. Melodi af William H. Havergal 1847. Hør melodi her.

Kirken står og hviler stille
med sin magt i byens dal;
dragen spyer vand for foden
af den sunkne katedral.

Kongen ser den sorte tunge
risle som en lille bæk,
imens børneflokken leger
flere timer dér i træk.

Tiden går, og uret tæller
timerne, vi fik i arv;
og nu standser evighedens
hvide bus på Store Torv.

Hør melodi her.

Aarhus Domkirke har siddet model til denne lille vignet.

Ordet, hvorved Gud lod skabe
lys og jord og fisk og fugl,
blev selv kød i tidens fylde
ved den allerførste jul.

I en kæde lige siden
har vi fejret denne nat,
hvor han lagdes i en krybbe,
hvor forinden lå en kat.

Katten, som har veget pladsen
for vor frelser, glemmes let;
men nu skal den ihukommes
for at æres slet og ret.

Se, hvordan dens øjne lyser
mellem stjernerne i nat;
er det to af himlens stjerner,
der til vidnesbyrd er sat?

Katten sad og så vor frelser
ligge i sin egen seng,
og den fik de gode øjne
skænket af den lille dreng.

Når Maria tager barnet
for at lægge det til bryst,
springer katten op i krybben
til den allerstørste lyst!

Ligeledes springer Ordet
på sin kattepote frem
mellem hyrderne på marken
ved et bål i Betlehem.

Hør melodi her.

Uden at kende konsekvensen af sin handling
overhældte Takahashi
sit nu afklarede legeme
med benzin.

Idet han strøg en tændstik,
sank solen i zenit
over Hiroshima.

Takahashi pustede den ud!

Dagen efter læste Takahasi aviser
men fandt sig ingen steder omtalt
med så meget som et eneste ord.

Han spændte buen
til fuldkommenhed
uden at lade pilen gå.

Fuglene slog sig ned
i træerne i hans hjerne.

Tre dage senere
plukkede hans hustru
tomater i Nagasaki.

Hør, nu tænder køleskabet
med sin lovsang hård og hvid,
og jeg åbner det og skuer
ind i holdbarhedens tid.
Her er hvidløg og oliven
i det store hvide rum,
som behersker universet
fra sin stald i Betlehem.

Ømt Maria svøber barnet
i sit sjal og i sin sjæl,
og hun lægger sine hænder
om hans pande og hans hæl.
Da hun lægger ham i krybben,
lukker han sit øje i,
hyrderne har været stille,
da de lige kom forbi.

Først en uge efter lader
hun for Herrens åsyn frem
Jesus bære og omskære
og få del i Abraham.
Jesus træder ind i slægten
og Johannes´vilde dåb;
derfor sejrer kærligheden
over tro og over håb.

Hør melodi her.