Fordelen ved den gamle skik
i kirken ved forårstide,
hvor unge syn for sagnet fik
i klæderne så hvide,
er at de intet vidste om,
til hvilken store fest, de kom,
kun at de kom der i tide.

Her skulle ingen prøve stå,
de skulle kun sidde stille
på deres stol og høre på,
hvad frelseren dem nu ville,
han som af graven selv opstod
og sig fra død og mørke lod
levende endelig skille.

Tillykke med den store dag,
som døbte skal vederfares,
det er en salighedens sag
og skal således forklares,
følge dig blidt i liv og død,
styrke din sjæl ved vin og brød
og i dit hjerte bevares.

Nu er du selv et vidne på,
at barnedåben forleden
velsignede dig, hvor du lå,
som fuglen ligger i reden,
kaldte dig ved dit eget navn,
medens du lå i moders favn,
med skaberordet i Eden.

Hør melodi her.

Min sjæl, min sjæl, hvad vil du mer
end alle undere, der sker
på jorden for dit øje?
Nu knæler solen for din fod
og takker dig til overflod
for slid og slæb og møje.

Hvorend du vender blikket hen,
så vender det sig om igen
på jorden for dit øje.
Nu skjules solen af dit ord,
fordi ugerningen på jord
sig til din gerning føje.

Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig? Jeg er her endnu
på jorden for dit øje.
Nu stiger solen i dit bånd
og åbner med en gylden hånd
dit øje i det høje.

Hør melodi her.

Du kommer på skolen hver eneste dag
så sikkert som lyset og solen,
der følger med øjet hver eneste sag
og synker for enden af molen,
der strækker sin hånd i det frådende hav
og samler af dybet et øje af rav,
i hvilket sig spejler violen.

De spejlvendte sider i sjælens grafik
ved Thisted og Århus betegnet
forbinder du med en finurlig trafk,
så Hærvejen ganske er blegnet;
du drager mod øst og du rejser mod vest,
som Christian den tiende red på sin hest,
hvor det havde nyligen regnet.

Du gør af de raske og syge et folk,
der modstår de tungeste kvaler,
og kunsten er sindets fortrolige tolk
imellem de syngende hvaler;
du ønskes tillykke med dagen i går
med håb om de kommende tusinde år,
hvor du over Danmark befaler.

Sangen synges på Jan Erik Hansens melodi:

.
Johannes Nielsen er manden bag utallige tilbud til psykisk sårbare i Aarhus Kommune, Gallo-aktiviteterne kaldet: Gallo Gartneri, Gallo Kriserådgivning, Gallo Huset for blot at nævne nogle, og ikke mindst Gallo Skolen, der tilbyder en bred vifte af fortrinsvis kreative fag til psykisk sårbare. Gallo-tanken er formuleret i enkle paroler som f. eks. : Psykisk syge får det bedre og har brug for mindre medicin, når de får mulighed for at udtrykke sig kreativt. En anden: Kunsten er et område, hvor psykisk raske og psykisk syge kan mødes. I forsommeren fyldte Johannes 90 og blev fejret behørigt i barndomslandet Thy på Skærlund, hvor der hver sommer holdes højskolelignende kurser og på bostedet Enggården. På Gallo Skolens 26 års fødselsdag d. 8. august fik vi også mulighed for at fejre Johannes i Aarhus.

Den dunkle sol går ned, det mørkner, og jeg ser
af ruden ud og ser, at det er her, det sner.
Din vælde daler ned igennem lygtens skær
over mig,
jeg hilser dig
og hele himlens hær.

Jeg løfter nu mit øje mod en kile gæs,
hvor sejlet som dit ord står rundt om klint og næs.
Hvad fuglene for mig fra himlens stade så,
skriver du
med stævnen nu
i bølgen under på.

Den gode jord står op let over månens rand
i blåt og hvidt, som var den svøbt i luft og vand.
I lys og skygge klædt går den sin vante gang,
som om den
idag igen
af dine hænder sprang.

Hør melodi her.

En lille sort flue
sidder i den hvide
skærm af gulerod,
som fik lov at stå
fra i fjor.

Nu står den i et højt rør af glas.

En spyflue kredser omkring den,
tænker jeg.

Men den har sine helt
egne planer.

Ude i vinden svæver
en bi beslutsomt
om gyldenris.

Kålsommerfuglen flagrer
forbi med sit hvide slør
mellem grønne blade.

En lille, næsten gennemsigtig natsværmer
sidder i læ indvendig på ruden.

Spindelvævene tager overhånd,
og jeg sætter et rødt sneglehus som punktum
på det grønne plankeværk.

Plankeværk er så meget sagt.