I skal have samme sind
overfor hinanden,
som om én af jer var blind
kvinden eller manden.

Jesus lod os se, hvordan
vi skal afkald give
på os selv, så selv vi kan
lige med ham blive.

Aldrig holdt han det for rov
selv at være rundet
af fuldkommenhedens lov,
hvoraf vi er bundet.

Med en tjeners trøje på
gik han under jorden
ned, hvor lynet skulle slå
efterfulgt af torden.

Indtil døden på et kors
lod han sig ydmyge,
indtil døden kom på tværs
ligesom en byge.

Derfor Gud ophøjet har
navnet over navne
lyser som en stjerne klar
over alle havne.

Hvert et knæ skal bøje sig,
hver en mund bekende:
Kristus er guddommelig
indtil verdens ende!

Selv om det er svært at tro,
at vi er hans lige,
danner Jesus Kristus bro
ind til Himmerige.

Efter Filipperbrevet 2,5-11. Skrevet til prædiken af Ricardt Riis: Kvindesynet fra samlingen Kristne prædikener imod islam. Se her.

Hør melodi her.