Kirken i Gyngen er  en gudstjeneste på slap line, hvor musik og nye salmer blandes med digtoplæsning og foredrag med debat udfra det givne oplæg.

Oplæg ved Henrik Klindt-Jensen: Kærlighed mellem religion, psykologi og praksis.

Jes Bertelsen har sat kærligheden på dagsordenen. Han har taget udgangspunkt i dybdepsykologien og meditation: han har arbejdet bredt med religiøse traditioner – for bredt efter nogens mening. Han har således søgt forening af buddhistisk og ortodoks kristen tradition i arbejdet med at åbne hjertet.

Vi ser kort på dybdepsykologien – jeget som handler i egenmægtighed, selvet som indhenter jeget og åbner det for modtagelse af kærlighed. Vi ser så på kærlighed som fænomen, som praksis og som religiøs afgørelse. Der kan her findes inspiration hos Jes Bertelsen uden slavisk at følge ham. Vi ser i det hele taget på kærligheden som helning af sindet.

Vi vil også synge nye salmer af Anne Marie Eriksen og Lars Hougaard Clausen – og Bjarke Andresen, der i 2013 udgav digtsamlingen “Kosmiske ligegyldigheder” vil læse digte op.

Desuden medvirker Gallo Skolens kor under ledelse af Jan Erik Hansen.

Arrangementet finder sted søndag d. 30. marts kl. 15-17  Gallo Skolen, Blåmunkevej 6 i Risskov.

Alle er velkomne.