Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre hånd.
Jeg vil samle dine kære
til et scepter i din hånd.

Og fra Zion selv udrækker
Herren nu din vældes spir;
og til himlene det rækker,
stedsegrønt det er af ir.

Og dit folk skal helligt møde
frem for salighedens sag,
når de rejser sig af døde
på den store dommedag.

Herren selv har det i sinde.
Lov og ære, tak og pris!
Du skal være præst evinde-
lig på Melkizedeks vis.

Og når Herren knuser konger
ved dig på sin store dag,
fylder han i sine lunger
vinden fra det hvide flag.

Og sin himmel vil han fylde
med de frelstes store tal,
som på jorden ham vil hylde
overskueligt i hal.

Og ved bækken, som sig smyger
lifligt om sin herres fod,
knæler han og sig ydmyger.
Ære være kære Gud!

Efter Salme 110.
Hør melodi her.