Nu falder klokken frit i slag

Nu falder klokken frit i slag,
som tiden går fra dag til dag
utvungent ved din nåde
i klar forventning om din dom,
som da du her til jorden kom
og løste tidens gåde.
Timer, dage,
tusindår og evigheder,
øjeblikke.
Splitsekunder er det ikke.

Der gives tid i overflod
af dig, som kun er rig og god,
til alle uden ende,
og der, hvor tiden rinder ud
i oceanet på dit bud,
skal jeg min time kende.
Skibe, færger,
konebåde og kajakker,
optimister.
Bankrådgiver og minister.

Ethvert erhverv i tidens fold,
om det så er at spille bold,
dig fryder uden lige,
dog glæder det din sjæl især,
at nogen spiller på klaver,
hvad skal jeg mere sige.
Piber, trommer,
pauker, harper og trompeter,
xylofoner.
Genlyd giver millioner.

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/106/2/2

Nu træder jeg ind i din boble

Nu træder jeg ind i din boble,
og lukker hinden efter mig,
så jeg kan al min gerning koble
op på min kærlighed til dig,
hvorend jeg svæver over jord
på ånden din og på dit ord.

Jeg rækker hånden ud mod grenen
og plukker mangofrugten rød,
imens jeg tager misteltenen
for slangens hvislen sagte, sød,
og hvert et ord, som den har sagt,
det har jeg mig på sinde lagt.

Men frugten får mig til at rødme,
som er den fuld af kærlighed
foruden saft og megen sødme,
og slangernes troværdighed
kan ligge på et lille sted,
som Gud og ingen djævel ved.

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/5

Herre for din fod jeg fInder

Herre, for din fod jeg finder
mig, hvor jorden selv mig binder
mig som i min grav.
For at jeg en påskemorgen
springer ud af julesorgen
ind i dine krav.

Hvad du end af mig forlanger,
hvad min næste herlig trænger,
ofrer jeg for dig.
Aldrig tager jeg mig sammen
for med stemme og med stammen
kun at tjene dig.

Kun dit kors, din grav og glæde
søger jeg i høje sæde
ved din højre hånd.
Se, en stige fra det lave
ind i Paradisets have
fører ved din ånd.

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/4/150/2

Nu falder katedralens skygge

Nu falder katedralens skygge
fra gaden og i stuen ind
og strækker sig det sidste stykke
fra ruden ind i sjæl og sind,
hvor skyggen af en klokkes klang
mit hjerte stemmer til en sang.
 
Jeg rører ved min lyres strenge
og slår en salmetone an,
som klinger uforsagt og længe,
som gamle toner vil og kan,
så blidt en ny sig føjer til,
som nye toner kan og vil.
 
Da hører jeg en tredje tone
sig blande med min melodi,
udgå fra herlighedens trone
frem uafvendelig og fri
og gøre ende på min sang,
som jeg har sunget dagen lang.
 
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/350

Kirken stråler i al sin glans

Kirken stråler i al sin glans
som en lykkelig kvinde,
helt sin egen og også hans,
som har hende i sinde;
han er den klippe, hvorpå hun går,
han er den tinde, hvorpå hun står.

Udsyn frit over jordens rand
til de yderste ender;
der, hvor himlen er sat i brand,
og hvor kragerne vender,
dukker en flåde ud af det blå
med kors og stjerner og sole på.

Havnen vrimler med folk og fæ,
og de lystige skibe
har lagt til kaj i ly og læ,
hvor de ligger på stribe,
indtil de sejler herfra igen,
Gud ved alene, hvor de skal hen. 

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/105/529/2

Jeg går i tusind tanker

Jeg går i tusind tanker
og grunder stadigt på,
hvor dybt mit håbets anker
i himlen synke må.
 
Om tyderne vil sige,
at jorden, den forgår,
skal aldrig troen vige
så meget som et hår.
 
Jeg ser ud over heden,
som sig forvandlet har
ved nyk af kærligheden
nu til en himmel klar.
 
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/612/55

Når bugtens alt for salte vand

Når bugtens alt for salte vand
om efteråret stiger
op over vandets vante stand
i lande og i riger,
og trænger ind i å og sø
er døden i dens følge,
det er den anden bølge.
 
I tusindvis af ferskvandsfisk
har måttet lade livet
uagtet gulerod og pisk,
og hvad de tog for givet,
de vender bug og side til,
som faldt de om på gaden,
og op til overfladen.
 
Så sandt som øjet står i vand
opstår den mørke skygge
henover bundes brune sand
og fylder mig med lykke,
for andre fisk i tusindvis
er svømmet ud i vandet,
en aborre blandt andet.
 
Kun hejren står imellem siv
urokkelig som stenen,
der står imellem død og liv
ret under misteltenen
og tøver i en evighed,
hvad vil mon tiden bringe,
og letter på sin vinge.
 
Et billede på livet selv
i små og store vande,
når tordenbrag og efterskælv
i riger og i lande
er dagens kost for brød og ost,
og kærnet smør på brødet
står frem igennem ødet.
 
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/228/90/2

Lys er november

Lys er november, endnu er det klart,
dagen består i sin sprække,
mørket vil falde usvigeligt snart,
stjernerne står på en række
for at spredes ud over alt,
som vi kværner peber og salt
over brødet, vi bryder. 


Brødet er delt som den skælvende jord
over i to, som er halve,
føjes dog sammen ved sandhedens ord
som siamesiske kalve,
sært at skue, men det er sandt,
hvad vi søgte og siden fandt
ved at kigge i spejlet.


Det er en gåde, som ingen forstår,
førend vi mødes i luften
med den Herre, som kommer og går
ligesom rosen og duften,
ja måske er han netop den
rose, der visner og blomstrer igen
langt inde i november.

Jeg ved, jeg har vundet

Jeg ved, jeg har vundet,
jeg ved, jeg har spundet
en tråd af den fineste uld,
jeg løber af dokken
og spinder på rokken
en tråd af det pureste guld.
 
Jeg indvæver tråden
i glæden og gråden
i himmel såvel som på jord
med garnet, jeg vinder,
og sløjfen, jeg binder
op med et forløsende ord.
 
Jeg siger det bare
og lader det fare
som skarverne ud i det fri,
der samles i flokken
og flyver mod dokken,
så vidt jeg kan tælle til ti.
 
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/397/505

Alting højnes af dit nærvær

Alting højnes af dit nærvær,
bjerge skaber du af skærver,
så de rækker ind i himlen,
lige ind i stjernevrimlen,
dybere end mørket selv.
 
Her er lyset altings kilde,
her er alle blomster vilde
her er blomster, her er bier,
her er brodden en forbier,
her er herligheden selv.
 
Herskerinde min og muse,
anemone min og rose,
duften over alle bjerge,
min formynder og min værge,
min forløser og mig selv.

dommedag i islam og kristendom

Indlæg, tanker, indtryk, læsefrugter om Jesu komme og dommedag

PETER GRAARUP WESTERGAARD

Independent blog about literature, philosophy and society in words and images

ricardtriis

The greatest WordPress.com site in all the land!

ameordnoder - Ord og Musik

Blogindlæg og musik, noder og tekster der kan downloades

Ullas Vinkler...

...vinkler på struktur, stabilitet og forankring i en omskiftelig verden... ...af Ulla Thorup Nielsen...